top of page

Teamleider Productie

Doel van de functie


Het zo optimaal- en efficiënt mogelijk uitvoeren van de aangeboden productieorders middels het
leidinggeven aan de medewerkers van de desbetreffende productieafdeling.
 

 

Organisatorische positie

 

 •  De Teamleider rapporteert aan de Productiemanager

 •  De Teamleider geeft leiding aan productiemedewerkers 


 Verantwoordelijkheden: 
 

 • Verantwoordelijk voor de capaciteits- en orderplanning binnen de eigen

productieplanning in nauwe samenspraak met de Floormanager.   

 • Realisatie van producten, zodanig dat voldaan wordt aan de eisen van levertijd, kwaliteit

en kwantiteit  

 • Zorgt dat de afdeling schoon en op orde blijft. 

 • Is verantwoordelijk voor de veiligheid op de afdeling. 

 • Zorgt voor goede begeleiding en opleiding van de medewerkers teneinde

taakvolwassenheid en ontplooiing van de medewerkers te stimuleren. 

 • Draagt zorg voor een adequate ziekteverzuimbegeleiding in samenspraak met HRM. 

 • Het houden van afdelingsgesprekken, en zo nodig functioneringsgesprekken. 

 • Is verantwoordelijk voor een constante verbetering van het productieproces en

productiemiddelen (efficiency, kwaliteit en welzijn). 

 • Doet voorstellen aan de Productie Manager betreffende genoemde verbeteringen. 

 • Is verantwoordelijk voor het naleven van het onderhoudsplan van het aanwezige

materieel op de afdeling, mogelijke verbeteringen kunnen via zijn leidinggevende
doorgevoerd worden. 

 • Rapporteert wekelijks aan Productie Manager m.b.t. de gerealiseerde productie

 • Verantwoordelijk voor het naleven van de regels aangaande Arbo- en

veiligheidsvoorschriften teneinde tegemoet te komen aan de wettelijke eisen, en ter
bevordering van de gezondheid en welzijn van de medewerkers. 

 • Handelt binnen de kaders van het QMS (Quality management system) en EMS

(environmental management system) in samenwerking met QA. 
 

​Wij vragen: 
 

 •  MBO 4 werk- en denkniveau 

 • Goede technische kennis 

 • Goede contactuele eigenschappen en goed in teamverband kunnen werken 

 • Resultaatgericht en flexibel 

 • Leidinggevende capaciteiten 

 • Is besluitvaardig en gedisciplineerd 

 • Affiniteit met plannen en organiseren 

 • Stressbestendig 

 • Kan medewerkers inspireren en motiveren  

images.jpg
bottom of page